Sykehjem

I sammenheng med den økte eldrebølgen blir etterspørselen for sykehjemsplasser bare større og større. Et gjentakende problem for denne menneskegruppen er at de ofte får en veldig stillesittende hverdag. En av de største årsakene til helseproblem for eldre er inaktivitet. I tillegg vet vi att fysisk aktivitet ikke bare er godt for kroppen men også sinnet.

Det er store forskjeller på sykehjemsbeboeres evne til å bevege seg, men selv de skrøpeligste har mye å hente på trening, viser forskning.

Les hele saken»

www.Forskning.no

Forskning viser at trening og fysisk aktivitet for eldre personer med pleiebehov ikke bare kan gi store helsegevinster for individet, men også samfunnsøkonomiske gevinster

Les hele saken»

www.dagensmedisin.no

Med hjelp av Shapemaster sine treningsmaskiner vil man kunne tilby beboere på sykehjem et dagligdags trening/aktivitetstilbud. Det er et minimalt krav på areal og Beboerene kan selv eller med litt veiledning betjene treningsmaskinene.  

Treningsmaskinene vil så guide beboerene igjennom treningen. De vil dermed få stimulert hele kroppen og få en mestringsfølelse uavhengig av deres fysiske forutsetninger.

Med våre treningsapparater vil sykehjemsbeboere blant annet kunne få

Bedre livskvalitet

Bedre bevegelighet

Bedre balanse

Bedre blodsirkulasjon

Les hvordan Beboerene på "Silk Healthcare" i England fikk en bedre hverdag med hjelp av Shapemaster

Link

Hør Ragnhild (94år) sin erfaring med  å trene med Shapemaster

Ta kontakt for mer informasjon