90 86 87 92 - 97 51 65 44 info@shapemaster.no

Shapemaster inngår samarbeidsavtale med Sunnaasstiftelsen

Video: Se film fra lanseringen

Mandag 22.12.2017 ble det lansert at Shapemaster Scandinavia AS inngår en treårig samarbeidsavtale med Sunnaasstiftelsen.

Fredag 23. april trådte samarbeidet i kraft og det står nå fem motoriserte treningsmaskiner fra Shapemaster til rådighet på Sunaas sykehus. Disse treningsmaskinene vil være en del av prosjektet Det aktive sykehuset og vil være til fri disposisjon for både pasienter og ansatte.

Foto: Marianne Holth Dybwad og Heidi Kjærnes forklarer om samarbeidet.

Det aktive sykehuset er et prosjekt som går ut på at pasientene oppfordres til å trene og delta på ulike aktiviteter på deres egen fritid og utenom de faste treningstimene og -lokalene. Dette med et mål om at den mestringsfølelsen dette medfører vil gi økt fremgang og en mer komfortabel og variert rehabiliteringsperiode, sier Heidi Kjærnes som er en av de som står bak prosjektet.

Det er veldig morsomt at Shapemaster har bidratt med disse treningsmaskinene til oss og vi tror at maskinene kan være et viktig og godt supplement til de som er på Sunnaas, sier Sunnaasstiftelsens leder, Marianne Holth Dybwad

En merkedag for Shapemaster og Feelgoodsenterkjeden

For oss er dette virkelig en merkedag. På lik linje med Sunnaasstiftelsen er vi et firma som brenner for folkehelse og for at mennesker skal ha det bra i hverdagen. Derfor er det en glede for oss å kunne støtte en stiftelse som står for de samme verdiene som vi gjør, og som er med på å forbedre hverdagen til de som trenger det mest, sier markedssjef i Shapemaster Scandinavia AS, Christian Bache.

 

Dette blir en videreføring av det Modum kommune startet med da de tok i bruk våre treningsmaskiner ved sitt kommunale rehabiliteringssenter, Frydenberg, i midten av 2017. Vi ser nå frem til å starte en felles erfaringsutveksling med Sunnaas sykehus, og dette vil potensielt gjøre vårt produkt enda bedre – om mulig, utdyper Christian.

 

Ny aktør i treningsbransjen

Shapemaster Scandinavia AS står for import, salg og markedsføring av treningsmaskiner fra den britiske produsenten Shapemaster. Dette er treningsmaskiner som til forskjell fra tradisjonelle treningsapparater ikke drives av brukerens egen muskelkraft, men i steden av en elektrisk motor. Med et tastetrykk starter treningsapparatet å gå av seg selv i en fastsatt tid, og guider brukeren gjennom øvelsen på en trygg og effektiv måte. Hver treningsmaskin er spesialdesignet for å rette seg mot ulike muskelgrupper og det gjør at når man har trent en hel runde i alle treningsmaskinene, så har man fått trent hele kroppen.

Foto: Heidi Kjærnes fra Sunnaas prøver en av treningsmaskinene. Hun er en av de som står bak prosjektet «Det aktive sykehuset»

Som å få hjelp av en elektrisk sykkel

Siden bevegelsesbanene og tiden man trener er forhåndsbestemt, behøver brukeren verken å vite hvor tungt, hvor lenge eller hvor mange repetisjoner man skal gjøre. Treningsmaskinene fungerer som en elektrisk sykkel som hjelper den som trener i gang, og så er det opp til en selv å ta i så lite eller mye man vil. Det er hastigheten på treningsmaskinen som bestemmer belastningen og man velger kun om det skal gå raskt, middels eller sakte.

Målet er at man skal prøve å presse maskinene i den retningen de allerede er på vei, og forsøke å få bevegelsen til å gå fortere. Som et eksempel kan man se for seg at man forsøker å få et saktegående godstog til å gå fortere ved å dytte på det. Ved å skyve og trekke treningsmaskinenes håndtak og pedaler i den retningen maskinene allerede går av seg selv, vil man automatisk bruke de riktige muskelgruppene i hver øvelse. Så man trenger ingen forkunnskap eller lang erfaring med styrketrening for å gjøre dette riktig, og faren for overbelastning og skader er så godt som eliminert. Jo saktere det går, jo mer kan man ta i og det vil bli tyngre å utføre øvelsen. Skrur man opp hastigheten vil man derimot ha en raskere takt og det blir mer likt utholdenhetstrening. Siden det er du selv som bestemmer hvor mye du tar i blir det en lystbetont treningsbelastning der du kontinuerlig kan endre din treningsinnsats, forklarer Christian.

Dette gir et unikt treningstilbud til de som har fysiske plager og sykdommer. De kan i en opptreningsfase bare sitte i treningsmaskinene og få passivt beveget på muskler og ledd slik at bevegelsesmønstrene opprettholdes, nervebaner reaktiveres og blodsirkulasjonen øker,  sier Christian.

Video: Se Vibeke Skofterud sin introduksjon av treningsmaskinene.

Feelgoodsentrene fjerner dørstokkmila og hjelper deg å finne godfølelsen.

For å tilrettelegge for at flere kan benytte seg av denne treningsformen har treningssenterkjeden Feelgood blitt opprettet Treningssenterkjeden har vokst raskt siden starten i 2015 og lørdag 7. april åpnet Feelgood Ski som senter nr. 20 i Norge.

Foto: Teamet bak Feelgoodsenterkjeden består av (f.v.) Asle Klem Furevik, Truls Nebell, Vibeke Skofterud, Christian Bache og Knut Ole Kopland

Vi er selv overrasket over at vi vokser så fort, men det er rett og slett fordi det er et så enormt behov for slike sentre og fordi vi ikke er i direkte konkurranse med de tradisjonelle treningssentrene. Det er en stor gruppe som har savnet et reelt lavterskeltilbud der de kan utføre grunnleggende styrketrening uten å lære seg crossfit, sette seg inn i hvordan man betjener avanserte vektapparater eller bruker frivekter riktig og effektivt. Det er utrolig morsomt å høre de positive historiene vi får fra driverne av de ulike sentrene og hvor mange liv vi er med på å forbedre. Dette motiverer oss bare til å jobbe enda hardere, utdyper Truls Nebell.

Ønsker du å viderepublisere denne pressemeldingen? Trykk på knappen under og du vil få tilgang til alle bilder og tekst. Ved publisering så setter vi pris på at du informer oss på info@shapemster.no

Dokumenter