Rehabilitering,

sosial- og helsetjenester som har til formål å gjenvinne fysisk, mental eller sosial funksjonsevne som er tapt på grunn av sykdom eller skade. Målet er å gjøre den enkelte bruker i stand til å fungere så godt som mulig i dagliglivet ut fra sine forutsetninger og ønsker.

Mæhlum, Sverre. (2009, 13. februar).

Rehabilitering. I Store medisinske leksikon., Hentet 1. mars 2017 fra https://sml.snl.no/rehabilitering.

Det er en stadig økende kunnskap som viser at trening hjelper til å øke den fysiske helsen, er skadeforebyggende og senker sykdomsutviklingen til mennesker med vedvarende helseproblemer.

Siden Shapemaster sine treningsapparater ikke drives av brukerens egen muskelkraft, men styres av en motor og en girkasse, gjør dette at man kan trene passivt eller aktivt utifra egne evner/behov. Dette er isokinetisk trening som gjør det enkelt å komme igang med trening selv om man har fysiske plager/sykdommer, samtidig som det passer perfekt i en rehabiliteringsfase etter operasjon/skade/sykdom.

Shapemaster passer spesielt bra for:

Post-operasjon/rehabilitering av hofte og kneskader

Ryggskadde

Ortopediske lidelser

Overvektige

Diabetikere

Demente

Slagrammede

Poliorammede

Parkinsonrammede

De med Cerebral parese

De med fibromyalgi

De med Multiple Sclerose

Forventede fordeler ved å trene med Shapemaster:

Økt blodsirkulasjon

Økt bevegelighet

Økt muskelstyrke

Vektnedgang

Bedre blærekontroll

Bedre holdning

Bedre koordinasjon

Bedre balanse

Økte sosiale evner

Økt mestringsfølelse

Økt  livskvalitet

Forskning viser at økt muskelstyrke har mange fordeler for deg som har hatt slag. Balansen blir bedre, det blir lettere å gå i trapper, hjertet og lungene blir sterkere, du orker å gå lengre distanser og kan øke hastigheten etter hvert.

Les hele saken»

LHL-hjerneslag

Blant dem som ville hatt spesielt god nytte av å trene mer styrke, er de som i dag sjeldnest trener styrke – eldre (spesielt eldre kvinner) og pasienter med hjertefeil.

Les hele saken»

Norsk helseinformatikk

nhi.no

Regelmessig fysisk aktivitet gir dokumenterte positive helseeffekter fysisk, psykisk og sosialt, og reduserer sykelighet og dødelighet generelt. Individuelt tilpasset fysisk aktivitet er viktig i behandling av ulike tilstander og sykdommer, samt i rehabilitering etter sykdom og skade.

Les hele saken»

Regjeringen

regjeringen.no

Ta kontakt for mer informasjon