Eldrebølgen, 

er et begrep som brukes for å beskrive en bølge av alderspensjonister, forårsaket av stadig høyere levealder på grunn av blant annet bedre helsetjenestetilbud samt høye fødselstall etter andre verdenskrig kombinert med fallende fødselstall de senere tiår En slik økning i antallet alderspensjonister med behov for pensjon, behandling og pleie på sykehjem vil bli en økonomisk og praktisk utfordring for velferdsstaten Norge. I Norge regner man med at andelen innbyggere over 67 år vil mer enn dobles frem mot 2060, fra 0,6 millioner til 1,5 millioner. Det ventes at andelen innbyggere over 80 år alene vil tredobles i denne perioden.

Wikipedia

wikipedia.org

I sammenheng med den økte eldrebølgen blir etterspørselen for treningstilbud som er tilrettelagt denne kundegruppen bare større og større. Et gjentakende problem for denne menneskegruppen er at de ofte får en veldig stillesittende hverdag. En av de største årsakene til helseproblem for eldre er inaktivitet. I tillegg vet vi at fysisk aktivitet ikke bare er godt for kroppen, men også sinnet.

Fysisk aktivitet som helsefremmende faktor er en ”ferskvare” som må vedlikeholdes gjennom daglig bevegelse og aktiv bruk av kroppen.

Les hele saken»

Regjeringen

regjeringen.no

Om du har svekket førlighet som skyldes alderdom, sykdom eller begge deler, kan du trene denne opp, og altså bli i stand til å fortsatt bo hjemme. Det kalles hverdagsrehabilitering.

Les hele saken»

Forskningsnytt fra NTNU og SINTEF

gemini.no

Mange eldre er for lite fysisk aktive. Mangel på fysisk aktivitet fremskynder aldringsprosessene. Fysisk inaktivitet kan gi økt risiko for tidlig død, sykelighet og redusert funksjonsdyktighet i eldre år.

Les hele saken»

Helsedirektoratet

helsedirektoratet.no

Med hjelp av Shapemaster sine treningsmaskiner vil man kunne tilby de eldre et lavterskel treningstilbud som er enkelt, sosialt og som tilrettelegger styrketrening for den enkelte.

Treningsmaskinene vil hjelpe de eldre i gang på samme måte som motoren på en elektrisk sykkel gjør, og så er det opp til de selv å anstrenge seg etter egen evne når de kjenner seg motivert til det. Selv om man ikke kan eller av ulike årsaker ikke vil ta i selv, utfører man allikevel ulike øvelser i treningsmaskinene som strekker og aktiverer alle de store muskelgruppene i kroppen.

Man sitter ca fire minutter i hver av de ni treningsmaskinene slik at det gir en sirkeltreningseffekt. Man trenger ikke vite hvor stor belastning man skal ha og man viser heller ikke hvor mye man tar i. Dette fjerner manges frykt for at de ikke vet hvor tungt de skal trene eller vise hvor svak man er.

Med våre treningsapparater vil de eldre blant annet kunne få

Bedre livskvalitet

Bedre bevegelighet

Bedre balanse

Bedre blodsirkulasjon

Hør Ragnhild (94år) sin erfaring med  å trene med Shapemaster

Ta kontakt for mer informasjon