90 86 87 92 - 97 51 65 44 info@shapemaster.no
Intervju med Feelgood Sigdal

Intervju med Feelgood Sigdal

10 mil vest om Oslo ligger et lite tettsted med litt over 400 innbyggere som heter Prestfoss. Midt i Prestfoss ligger Sigdalsenteret som er et knutepunkt for innbyggerne. Foto: Sigdalsenteret I underetasjen finner vi ”Helens  hud- og fotpleie” som eies og drives av...